Sanallaştırma Çözümleri

Birçok fiziksel sunucuyu, tek bir fiziksel sunucu üzerinde çalışan sanal sunucular olarak konsolide etme teknolojisi olan sanallaştırmada temel amaç, kaynakları daha efektif kullanmaktır. Her uygulama sanallaştırma mimarisine uygun yapıda değildir. Dolayısıyla sanallaştırma öncesi ciddi bir fizibilite çalışması, fayda/zarar ölçümü için yapılması gereken ilk adım olacaktır. Kurumları sunucu sanallaştırma teknolojilerine yönelten sebepler; İşlemci kapasitelerinin dengesiz kullanımı Geleneksel sunucu kullanımının getirdiği yüksek maliyet Donanım bağımlı sunucu sistemleri İşletim sistemi yedekleme problemleri Yönetim problemleri Yüksek sunucu barındırma maliyetleri Ansal kaynak ihtiyaçlarına karşı hantal yapı Yüksek sahip olma giderleri Sanallaştırmanın getirdiği avantajlar; Sunucuları iş kritiğine göre konsolide edebilmesi Verinin "image" olarak yedeklenebilmesi Sunucu barındırma maliyetlerini düşürmesi Merkezi yönetim kolaylıkları x86 mimarisini kullanan sistemler için donanım seçim özgürlüğü sahip bir yapı altında sanallaştırma yapılmaktadır.